Rätten att röra sig fritt
Birgitta Brisius driver Mederga Rehab som leg. sjukgymnast och ergonom med specialinriktning på Ortopedisk Manuell Terapi, OMT, ett område som täcker alla besvär och diagnoser som har att göra med det som kallas rörelse- och stödjeorganen.
– 75 procent av fallen som kommer till min praktik har nack- och ryggbesvär, och jag behandlar allt från idrottsskador till huvudvärk. Stressrelaterade besvär är en stor grupp och sedan är det en mindre grupp patienter med kroniska led- och muskelsjukdomar.
Som OMT-sjukgymnast har Birgitta en mycket bred kompetens med flerårig vidareutbildning inom diagnostik och funktionell bedömning, vilket gör att hon kan ge förslag på behandling, följa upp resultatet och ge patienterna ett mål att jobba mot. Hon ger ett individuellt träningsprogram som förebygger återkommande besvär, och genom att hon är legitimerad sjukgymnast med landstingstaxa betalar patienten endast patientavgiften, vilket är viktigt eftersom det innebär att denne har råd att ta de behandlingar som krävs för att bli bra.

Birgitta har varit sjukgymnast sedan 1960 och varit egen företagare i många år.
– Förutom specialinriktningen på OMT har jag en bred bakgrund; jag är utbildad företagssjukgymnast och har jobbat med ergonomi på Täby företagshälsovård i tio år. När företagshälsovården startades 1981 var jag med om att bygga upp den, ett mycket intressant arbete.
– Man ska kunna ta hand om en patient och analysera orsaken till besvären från leder, muskler, rygg och nacke, ge manuell behandling och föreslå ett arbetsplatsbesök då jag instruerar i rätt arbetsteknik. Jag föreslår ergonomiska förbättringar för att förebygga nya belastningsskador och besvär.

Patienterna kontaktar ofta Birgitta direkt, idag behöver man inte remiss de första åtta behandlingarna hos en sjukgymnast. Hon har ett nätverk av fasta läkare i Lidingö, Täby, Åkersberga och Stockholm där det finns privata kliniker och husläkarmottagningar. Många patienter kommer till henne även om de får resa en bit.
– Patienter som efter ett par år märker av att det onda i ryggen eller knät återkommer ringer i första hand till sin etablerade sjukgymnast. Vi har kort väntetid och får snabbt goda resultat.
Birgitta är dessutom akupunktör och är ledare för privata friskvårdsgrupper på Näsby Slott i Slottshallen. Ryggympa och Qigong står på schemat. Hon tänker fortsätta med det ett par år till och kanske satsa på att leda fler Qigongkurser.
– Man önskar att sjukvården och landstinget tog vara på vår kompetens så länge den finns. Skär inte bort privat vård och låt den styras av landstinget i ett ekonomiskt spartänkande. Återinför etableringsrätt för sjukgymnaster som vill starta egen praktik. Idag ligger ett politiskt negativt beslut att etableringen som privatpraktiker upphör vid pensionering, och praktiken får inte överlåtas till en yngre kollega. Därmed dräneras sjukvården på specialistutbildade sjukgymnaster med hög kompetens, vilket leder till ökade väntetider, förlänger sjukskrivningen och försenar en snabb rehabilitering. Vi önskar också att läkarna får ökad tid för teamwork, inte minst i rehabiliteringsärenden, avslutar Birgitta.

Mederga Rehab

Bransch:
Hälsa

Telefon: 08-7569012
Fax: 08-7562417

Adress:
Mederga Rehab
Värtavägen 18
18363 Täby

| 13 SENASTE FÖRETAGEN